ul. Biskupia 4, Gdańsk

WARSZTAT HISTORII KOBIET dla edukatorek i edukatorów w ramach projektu „Metropolitanka”

WARSZTAT HISTORII KOBIET dla edukatorek i edukatorów w ramach projektu „Metropolitanka”

O projekcie „Metropolitanka”

Od początku 2012 roku przy Instytucie Kultury Miejskiej rozwija się herstoryczny projekt „Metropolitanka”, którego głównym celem jest zbieranie i promowanie opowieści o mieszkankach Trójmiasta i innych miejscowości Pomorza. W czerwcu 2012 roku zostały opracowane trasy turystyczne oraz mapa „Śladami kobiet Stoczni Gdańskiej” opowiadające o historii kobiet związanych nierozerwalnie z tym miejscem: artystek, pracownic i działaczek strajkowych. Przez cały okres wakacyjny przeprowadzane były bezpłatne spacery ich śladami. Zebrane herstorie umieszczane są regularne na blogu projektu www.ikm.gda.pl/metropolitanka.

W ramach tego projektu, zapraszamy na bezpłatny warsztat historii kobiet dla pomorskich edukatorów i edukatorek, którzy po jego odbyciu, zechcą włączyć się do projektu „Metropolitanka”,

O warsztacie

Dorobek emancypantek na rzecz obywatelskich praw kobiet jest wielkim dziedzictwem polskich miast i regionów, społeczności lokalnych. Jednak nieobecność kobiet w historii nauczanej w szkołach, przekazywanej w podręcznikach i przewodnikach po miastach sprawia, że nasza świadomość dziedzictwa i dorobku kobiet na rzecz demokracji jest niepełna.

Wobec niewidoczności kobiet w historii nauczanej w szkołach i niedoceniania dorobku emancypantek na rzecz równości i demokracji, proponujemy edukatorkom, edukatorom, nauczycielom, nauczycielkom i innym osobom prowadzącym aktywną działalność edukacyjną na Pomorzu warsztaty, których celem jest:

– refleksja nad mechanizmami wykluczania kobiet i ich dziedzictwa z historii pisanej,

– podniesienie poziomu wiedzy o historii kobiet i ich dorobku na rzecz demokracji,

– wzmocnienie umiejętności włączania tej perspektywy do działań edukacyjnych.

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby prowadzące szeroko rozumianą działalność edukacyjną, w tym nauczycielki/li, edukatorki/rów zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych, trenerki/rów oraz inne osoby prowadzące aktywną działalność edukacyjną

Warsztaty będą okazją do przyjrzenia się mechanizmom tworzenia się i oddziaływania stereotypów płci, uprzedzeń i dyskryminacji, a także pomijania kobiet i ich dorobku w historii przekazywanej w szkołach. Przeanalizujemy sposoby ukazywania kobiet w podręcznikach i poddamy refleksji tzw. ukryty program nauczania. Przedstawimy sylwetki i dorobek emancypantek na rzecz praw obywatelskich kobiet, a także przedstawimy metody włączania perspektywy genderowej i HERstorycznej w działalność edukacyjną.

Warsztat będzie się też opierał na doświadczeniach wyniesionych z projektu „Metropolitanka”, a uczestniczące w nim osoby są jednocześnie zaproszone do dalszego współtworzenia projektu: przeprowadzania kwerendy, wywiadów, oprowadzania, i innych wybranych przez siebie aktywności.

Warsztat trwa 3 dni: 23-25 XI 2012 (piątek – niedziela) w godzinach 9.00 – 17.00, codziennie 8 godzin szkoleniowych (8 godzin x 45 minut x 3 dni).

Miejsce:

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40

80-830 Gdańsk

Zapisy i informacje:

Instytut Kultury Miejskiej

Anna Urbańczyk

tel. 58 760 72 16

tel. kom. 663 87 2016

anna.urbanczyk@ikm.gda.pl

www.ikm.gda.pl