ul. Biskupia 4, Gdańsk

Weekendowa szkoła zaprasza dzieci!

Weekendowa szkoła zaprasza dzieci!

Szkoła jest zamknięta z powodu koronawirusa, czas mija, a wiedzy nie przybywa? Na ratunek dzieciom przychodzi Stowarzyszenie Waga! To dla nich powstała „Weekendowa szkoła” w której najmłodsi mogą zdobywać wiedzę i uzupełniać jej braki.

 Koronawirus nie odpuszcza, szkoły prowadzą nauczanie zdalne, a ta forma nauki nie trafia do każdego ucznia. Stąd pomysł, by na Biskupiej 4, w siedzibie Stowarzyszenia Waga powstała „Weekendowa szkoła”, w której co tydzień spotykają się dzieci ze SP21 i okolic.

 Staramy się działać w nurcie budzącej się szkoły i pedagogiki zabawy – wyjaśnia Anna Skierka, opiekun merytoryczny „Weekendowej szkoły”. – Czyli jest zabawa, która edukuje, ale są także zajęcia mające za zadanie wyrównywać deficyty związane z umiejętnościami grafomotorycznymi, czytania, pisania, liczenia, poprawy motoryki małej czy percepcji ruchowej. Dzieci uczą się sylabizować, poznają części mowy. Są to wszystkie działania które obejmuje aktualna podstawa programowa dla przedziału wiekowego klas 1-3 i zerówek.

 Udział w projekcie biorą pedagog, animator i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Szkoła działa od ostatniego weekendu października.

 Obecnie mamy pod opieką 10 dzieci, ale docelowo liczymy na dwa razy więcej – mówi Skierka. – Ze względu na wytyczne związane z nauczaniem podczas koronawirusa, grupy nie przekraczają 5 osób. Dzieci są uczniami zerówek i klas 1-3 SP 21 w Gdańsku lub pochodzą z rejonu Biskupiej Górki i Zaroślaka. Rownież nabór odbył się z pomocą SP 21.

 Skąd wziął się pomysł na weekendową szkolę?

 W związku z pierwszym lockdownem szybko została wprowadzona edukacja zdalna, na którą szkoły nie były przygotowane. Przy okazji kilku wakacyjnych projektów zaobserwowaliśmy w Wadze, że wiele dzieci z powodu zdalnej edukacji i braku wsparcia merytorycznego w domu – ma deficyty w wykształceniu i potrzebuje ich wyrównania. Niektóre dzieci nie zdały z zerówki do pierwszej klasy, stąd pomysł, by więcej do takich sytuacji nie dopuścić i pomóc dzieciom w wyjściu ze szkolnych kłopotów – wyjaśnia Skierka.

 Zajęcia dopiero ruszyły, ale pierwsze wnioski są pozytywne.

 Dzieci są zaangażowane, zadowolone, chętnie działają i pracują – twierdzi Anna Skierka. – Widać, że forma którą przyjęliśmy jest dla nich przystępna i wygodna. A co najważniejsze – ratuje ich przed pogłębiającymi się deficytami wiedzy. Myślimy jeszcze nad wprowadzeniem zajęć opartych na potrzebach emocjonalno-społecznych. Dzieci mogłyby się uczyć nawiązywania relacji koleżeńskich, wyrażania opinii i nawiązywania rozmowy. Zmiany będziemy wprowadzać w miarę potrzeb.

 Każdy rodzic zainteresowanym weekendową szkołą może skontaktować się z Anną Skierką pod nr tel. 513 854 715 i zgłosić swoje dziecko do projektu. Rekrutacja trwa.