ul. Biskupia 4, Gdańsk

Pomorskie z Ukrainą

Pomorskie z Ukrainą

Pomorskie z Ukrainą  to  projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 14 Integracja Imigrantów, Działania 14.1 Integracja Imigrantów, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej z budżetu krajowego.

Celem projektu jest wsparcie obywatelek i obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych i kulturalnych.

W ramach projektu łącznie wsparcie otrzyma ponad 30 osób.

Większość uczestniczek i uczestników wzięło udział w warsztatach integracyjnych. Staże zawodowe odbyło 6 osób oraz 13 osób skorzystało z udziału w kursach kompetencyjno-kwalifikacyjnych.

Niemal wszyscy uczestnicy i uczestniczki wzięli udział w imprezach kulturalnych takich jak wyjście do opery, czy do teatru, dodatkowo większość otrzymało wsparcie w formie voucherów do hipermarketu.

W związku z dużym zainteresowaniem, okres realizacji projektu „Pomorskie z Ukrainą” został wydłużony do końca sierpnia 2023 r.                                                  

Projekt Pomorskie z Ukrainą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 14 Integracja Imigrantów, Działania 14.1 Integracja Imigrantów. Grant z Europejskiego Funduszu Społecznego.

#PomorskiezUkraina