ul. Biskupia 4, Gdańsk

Tag: Pomorskie z Ukrainą

Pomorskie z Ukrainą

Ruszamy z nowym projektem pt.: Pomorskie z Ukrainą realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 14 Integracja Imigrantów, Działania 14.1 Integracja Imigrantów, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej z budżetu krajowego. Celem projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium województwa pomorskiego…
Czytaj dalej