ul. Biskupia 4, Gdańsk

Czy Gdańsk przyjmie Kartę?

Czy Gdańsk przyjmie Kartę?

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Czy Gdańsk ją przyjmie? Konferencja Atrakcyjne i Inkluzywne Miasta. Promocja Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym była okazją do spotkania przedstawicieli miast, które już przyjęły Kartę i specjalistów w zakresie różnorodnościowej polityki miejskiej.

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Europejska-Karta-Rownosci-Kobiet-i-Mezczyzn-w-Zyciu-Lokalnym-Czy-Gdansk-ja-przyjmie,a,75282