ul. Biskupia 4, Gdańsk

Letnie działania Gdańskiego Centrum Równego Traktowania

Letnie działania Gdańskiego Centrum Równego Traktowania

Lipiec i sierpień to dla wielu gorący czas wakacji, a dla nas – okres gorącej pracy.

 

19 lipca w Punkcie Wsparcia GCRT Tolerado ruszyły zajęcia grupowe dla osób ze społeczności LGBT+. Spotkania miały na celu pomóc w lepszym radzeniu sobie ze skutkami negatywnych doświadczeń oraz wyposażyła w narzędzia niezbędne do zadbania o sobie w obliczu dyskryminacji. Dzięki obecności grupy wzmocniły też uczestników i zbudowały niezbędną im sieć wsparcia.

 

W lipcu byliśmy widoczni w ogólnopolskiej telewizji! Marta Typa – psycholożka z Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk i specjalistka ds. wsparcia Gdańskie Centrum Równego Traktowania udzieliła TVN24 wypowiedzi w sprawie symbolicznych kar za przemoc domową.

29 lipca uroczyście otworzyliśmy wyremontowaną siedzibę Stowarzyszenia WAGA przy ul. Biskupiej 4. Nieprzypadkowo Gdańskie Centrum Równego Traktowania mieści się właśnie tam, obok pomieszczeń Domu Sąsiedzkiego i Centrum Wsparcia Seniora.

Ania Butrym, prezeska WAGI, koordynatorka Klub “Senioryci” na Biskupiej Górce i wiceprzewodnicząca Gdańskiej Rady Seniorów przy Radzie Miasta Gdańska jest specjalistką ds. wsparcia GCRT, odpowiedzialną za przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek. Anna Butrym swoim działaniem udowadnia, że zamiast leczyć, lepiej zapobiegać. Stąd też prezeska WAGI od lat działa na Biskupiej Górce na rzecz integracji i aktywizacji osób starszych. Organizuje mnóstwo zajęć, na których seniorki i seniorzy ciekawie i rozwojowo spędzają czas. I tak np. w Centrum Wsparcia Seniora program rekreacyjny poszerzony będzie o zajęcia z osobami w podeszłym wieku, niesamodzielnymi, które wymagają pomocy przy codziennych czynnościach.

– Zamierzamy organizować dla seniorów różne grupy terapeutyczne i oferować im rozmaite zajęcia – od treningów pamięci, zajęć manualnych, kulinarnych, po ćwiczenia fizyczne – mówiła na otwarciu Butrym. – Pomieszczenia zostały odpowiednio przystosowane i wyposażone, w zajęciach będą więc mogły brać udział także osoby z niepełnosprawnościami, poruszające się na wózkach. Osobom starszym chcemy przede wszystkim pokazać, że warto wyjść z domu, a aktywizacja to nic trudnego.

21 sierpnia 2019 r. Gdańskie Centrum Równego Traktowania i Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście zorganizowali spotkanie “Grupa wsparcia GCRT ze względu na wyznanie/bezwyznaniowość”.

Spotkanie miało na celu pomoc w zapewnienie dzieciom zajęć z etyki lub religii na pierwszej lub ostatniej lekcji. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie paragrafy umożliwiają zadbanie o zwiększenie komfortu edukacyjnego dziecka w szkole. Do dyspozycji były już gotowe formularze.
Spotkanie poprowadził Piotr Pawłowski, radca prawny specjalizujący się m.in. w reprezentowaniu osób pokrzywdzonych przestępstwem czy w prawie antydyskryminacyjnym.

W ostatnich dniach sierpnia gościliśmy także na dorocznym spotkaniu dyrekcji szkół publicznych z Prezydentką Miasta Gdańsk Aleksandrą Dulkiewicz i  Wiceprezydentem Piotrem Kowalczukiem. Elżbieta Jachlewska, dyrektorka GCRT przedstawiła szkołom naszą bezpłatną ofertę wsparcia psychologicznego i prawnego w sytuacjach dyskryminacji i przemocy rówieśniczej motywowanej uprzedzeniami. Specjalistki/-ści z naszych 7 organizacji społecznych w partnerstwie Gdańskiego Centrum Równego Traktowania rozdali materiały informacyjne. Rozmawialiśmy z dyrektorami/-rkami o konkretnych czynach przeciwdziałania dyskryminacji w otoczeniu szkolnym i możliwościach reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Na koniec, 31 sierpnia, w 39. rocznicę Porozumień Sierpniowych #obchodygdansk31Sierpnia przypomnieliśmy o przesłaniu solidarności: „Bądźmy z tymi, których prześladują! Bądźmy solidarni!”

I zaprosiliśmy do oglądania filmu: