ul. Biskupia 4, Gdańsk

Noc Muzeów z Brunonem Zwarrą

Noc Muzeów z Brunonem Zwarrą

Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku Oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska w osobie Pana dr Janusza Trupindy, obecnego kierownika tej placówki zaprosiło Stowarzyszenie WAGA i Stowarzyszenie Biskupia Górka do współpracy w organizacji Nocy Muzeów poświęconej osobie i dorobkowi Pana Brunona Zwarry, gdańskiego pisarza. Obie organizacje reprezentowały Grażyna Knitter, Krystyna Ejsmont i Danuta Szlas. Od trzech lat nasze członkinie przypominają, przy okazji kolejnych urodzin autora „Wspomnień gdańskiego bówki” jak wiele Pan Brunon zrobił dla historii Gdańska, zachowując w swoich jedenastu tytułach obrazy dawnego miasta.

20 maja 2017 roku w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku od godziny 19 można było obejrzeć film dokumentalny „Biskupia Górka Brunona Zwarry”, przygotowany przez Stowarzyszenie WAGA w znakomitej realizacji Wojtka Ostrowskiego i oprawie muzycznej Zagan Acustic.

Po projekcji zaprosiliśmy gości do rozmowy o twórczości Pana Brunona Zwarry. Mile zaskoczyło nas zainteresowanie osób uczestniczących i ich znajomość tytułów i treści książek Autora. Wydaje nam się niezwykle istotne, z czym także zgodzili się przybyli, że regionalny dorobek historyczny, literacki to wciąż wyzwanie dla systemu edukacji – za mało w szkołach czyta się Zwarry, a szkoda, bo to gotowe lekcje historii Gdańska.

Dyskutowaliśmy o zależnościach, uwarunkowaniach, w których żyli przedwojenni Gdańszczanie i Gdańszczanki. Mówiliśmy, jak ważny jest przekaz, obraz dnia codziennego utrwalony przez Pana Brunona, który przecież nie jest historykiem. Swoje książki przygotowywał korzystając z licznych źródeł mówionych i pisanych i przede wszystkim osobistych wspomnień.

Czytaliśmy fragmenty książek Brunona Zwarry, „Wspomnienia gdańskiego bówki”, „Gdańszczanie”, W gdańskiej twierdzy”.

W trakcie wieczoru można było obejrzeć nagranie wywiadu z Brunonem Zwarrą, w którym pisarz wspomina mieszkańców, mieszkanki Biskupiej Górki. Opisuje ulice, życie codzienne, wydarzenia, jak przelot aeroplanu nad Gdańskiem. Publiczność doceniła pamięć do szczegółów i poczucie humoru Pana Brunona.

Bardzo jesteśmy wdzięczne Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, za znalezienie przestrzeni do spotkania z przekazem Pana Brunona. Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku są dla Pana Brunona szczególnie ważni, pisał o nich, jest źródłem informacji, gdzie byli przetrzymywani po aresztowaniu, wyraził sprzeciw wobec zniekształconego obrazu Pocztowców w „Blaszanym Bębenku” Güntera Grassa. Dr Janusz Trupinda, kierownik Muzeum Polskiej w Gdańsku przypomniał fragment IV tomu „Wspomnień gdańskiego bówki” , w którym autor z żalem pisze o zniszczonym, zaniedbanym sztandarze Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, za którego przechowanie w czasie wojny narażano życie. Obecnie sztandar po konserwacji znajduje się w zbiorach Muzeum i można go obejrzeć w jednej z sal wystawowych.

Mamy nadzieję, że osoby, które odwiedziły Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku w tegoroczną Noc Muzeów wiedzą więcej o dorobku Pana Brunona Zwarry a my przygotowujemy się już do kolejnych, 98 urodzin Pisarza, na które zapraszamy.

IMG_4062